Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelt de verhouding tussen de verhuurder DE VIER HEMELSKINDEREN nv - (CFlat) en de huurders.

Maatschappelijke zetel

DE VIER HEMELSKINDEREN nv
Ondernemingsnummer 0429.481.356
Prins Roselaan 9
8400 oostende
info@devierhemelskinderen.be
+32.476998660


Het appartement kan enkel gereserveerd worden door het betalen van een voorschot dat 20% van de huurprijs bedraagt. Het saldo van de huurprijs moet uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de huur betaald worden.

De waarborgsom bedraagt 400 euro en moet men overmaken op rekening.. De waarborgsom wordt terugbetaald binnen de 10 dagen na het verblijf.

De huurders ontvangen een bevestiging van reservering.

De prijs is inclusief beddengoed, handdoeken en keukenlinnen.

  • Bij uw vertrek worden het appartement, meubilair, apparatuur e.d. door de huurder schoon en netjes achtergelaten.
  • Dieren zijn niet toegestaan.
  • Het maximaal aantal personen in het appartement zijn vier personen, tenzij een andere schriftelijke overeenkomst met de verhuurder. (verzekering). De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.
  • De verhuurder is eveneens niet aansprakelijk voor geluidsoverlast ten gevolge van verkeer, bouw, buren, enz… in en om de appartementen. Dit kan ook geen reden zijn voor teruggave van de gehele of gedeeltelijke huursom.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk en neemt geen verantwoordelijkheid voor verwonding, verlies, beschadiging, toegedaan door of aan de personen die verblijven in het appartement of enig ander persoon.
  • De aankomst en vertrektijden worden schriftelijk bevestigd. In principe is de gebruikname van het appartement mogelijk vanaf 17.00 uur. Uiterlijke tijd bij vertrek is 11.00 uur ‘s morgens. (hetzij anders overeengekomen)

Bij annulering:

  • binnen de 2 weken voor de aanvang van de huur, is de volledige prijs verschuldigd
  • meer dan 2 weken voor de aanvang van de huur is het voorschot definitief verschuldigd,
  • Onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de verhuurder om de woning alsnog geheel of gedeeltelijk te verhuren tijdens deze periode na annulatie.

Aanvaard

Voldoet de huurder niet aan deze voorwaarden of heeft de verhuurder kosten als gevolg van contractbreuk, verlies, beschadiging of dergelijke, dan zullen de kosten vergoed worden door de huurders.

Deze voorwaarden zijn aanvaard door de huurder op het moment van betaling.
De huurder erkent van deze voorwaarden kennis te hebben genomen.